ห้องสัมนาและจัดเลี้ยง

สถานที่ คลาสรูม เธียรเตอร์ ยูเชฟ ไอเชฟ ยูแช โอแช โต๊ะจีน ค็อกเทล
Convention 200 ท่าน 280 ท่าน 80 ท่าน 60 ท่าน 150 ท่าน 120 ท่าน 200 ท่าน 250 ท่าน
Chic 25 ท่าน 45 ท่าน 20 ท่าน 20 ท่าน 35 ท่าน - 80 ท่าน 80 ท่าน
Box 120 ท่าน 150 ท่าน 60 ท่าน 40 ท่าน 100 ท่าน 120 ท่าน 100 ท่าน 150 ท่าน
Outdoor - - - - - - 800 ท่าน 1200 ท่าน

Request Form.